Medlemskab af RCA

Fra Recovering Couples Anonymous: A Twelve-Step Program for Couples (4th edition 2011, at p. 10).
© 1991, 2011 by the World Service Organization for Recovering Couples Anonymous, Inc. All rights reserved.
Midlertidig dansk version: 2. marts 2014.

Den eneste forudsætning for medlemskab er ønsket om at forblive forpligtet overfor hinanden og at udvikle ny intimitet.

I sidste ende føler vi, at det er vigtigt for begge medlemmerne i et parforhold er involveret i individuel
helbredelse eller andet åndeligt arbejde for at der kan opnås reel fremskridt i parforholdet. Det er dog ikke en
betingelse for at starte i par-helbredelse. RCA er et sikkert sted at begynde helbredelsesprocessen, og RCA
tilbyder støtte for fortsat invididuelt arbejde. Vi afviser ingen par, der ønsker helbredelse.

Hver partner bør tage ansvar for parforholdets dysfunktion. Vi forsøger ikke at bebrejde vores partnere.
Vores partner har måske valgt at medicinere deres ensomhed med forskellige afhængigheder. Vi forsøger ikke
at tage ansvar for denne adfærd. Dog bringer vi begge budskaber fra vores oprindelige familier, erfaring med
overgreb, forventninger, evner og individuelle overlevelsesstrategier (inklusiv afhængighed) ind i parforholdet.
Vi bør tage ansvar for denne opførsel og lære nye måder at håndtere dem på.

Mange af os har opdaget, at vi forventer at vores partner løser vores problemer med den oprindelige
familie eller andre individuelle problemer. Vi blev ofte vrede på vores partnere fordi de ikke fiksede følelser,
der rent faktisk tilhørte os individuelt. Med mindre vores individuelle helbredelse er stærk, og vi kan tage
ejerskab for vores egen “bagage”, bliver par-helbredelse svær. På mange måder afhænger og støtter par TolvTrins
arbejde individuelt Tolv-Trins arbejde.

Dette forudsætter et stærkt engagement til Tolv-Trins processen. Vi foreslår inderligt, at begge
medlemmer af parforholdet er i et individuelt Tolv-Trins program. Begge medlemmer opfordres til at være åbne
omkring Tolv-Trins processen og være villige til at lære mere om den. Vi anerkender at der er tidspunkter hvor
smerten i forholdet er så stor, at forholdet har brug for øjeblikkelig støtte fra vores Fælleskab, også selvom en
partner er ny i helbredelse, eller begge er.