Værktøjer

Link til de forskellige dokumenter vil blive lagt op hurtigst muligt…

Her følger nogle eksempler på værktøjer, som RCA medlemmer bruger. Der står mere i kapitel IV i RCA’s Store Bog.

Sindrobønnen for par:
Gud, giv os sindsro til at accepteret de ting, vi ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting, vi kan,
og visdom til at se forskellen.

Sikkerhedsvejledningen – som vi ved møderne læser højt, før vi deler. Sikkerhedsvejledningen hjælper os med at udtrykke vores tanker og følelser på en sikker måde.
Link til Sikkerhedsvejledningen

Der findes også en Udvidet Sikkerhedsvejledning, som er beskrevet i en bog, der hedder Open Hearts: Renewing Relationships with Recovery, Romance & Reality, der er skrevet af Patrick Carnes. Carnes var en af de personer, som i sin tid var med til at starte RCA. Flere RCA medlemmer laver trin efter. Open Hearts er dog ikke RCA-WSO Board of Trustees Approved Literature.
Link til Den Udvidede Sikkerhedsvejledning

“Jeg” udtalelser – I RCA bruger vi “Jeg” udtalelser, så som “Jeg er såret” eller “Jeg er ked af det”, fremfor “Du” udtalelser, så som “Du gjorde…”, “Du er…” eller “Du sagde…” for at hjælpe os til at tage individuelt ansvar for vores egne følelser og tanker og får at undgå at bebrejde andre. Derudover generaliserer vi ikke en konflikt ved at sige “Du er altid…”, “Du gør aldrig…”. Vi holder fokus på den konkrete situation fremfor fortidens problemer.

Møder for 2 – Parret sætter sig sammen, siger Sindrobønnen for par, læser Sikkerhedsvejledningen og deler på skift (3 min. hver). Dette rum skaber sikkerhed for, at begge parrets medlemmer bliver hørt. Eventuelt kan præmisserne for mødet være nærmere beskrevet i en Kommunikationsaftale eller en Fair Fighting Kontrakt. Se mere om Møder for 2 og Aftaler og Kontrakter i RCA’s Store Bog.

Møder for 4 – Dette er måden, hvorpå et RCA par rækker ud til et andet RCA par. Det foregår ved at to par mødes, typisk på Skype eller Zoom.us. Der startes typisk med Sindsrobønnen for par og dernæst Sikkerhedsvejledningen. Det par, der rækker ud, starter med at dele (3 min. hver). Dernæst deler det andet par sin erfaring, styrke og håb. Denne mødeform er særlig god, hvis der er opstået problemer eller konflikter i parforholdet. Vær dog indstillet på, at det kan tage lidt tid at få en aftale om et møde for 4 i hus, sammenlignet med at række ud i andre Fællesskaber. Men det kan klart være en fordel, at den enkelte har haft tid til at få sine egne tanker og følelser vendt med én fra sit individuelle program før et møde for 4. Mange par har også faste aftaler om møder for 4, fx med deres sponsorpar.

Kendetegnsfolderen beskriver kendetegnene ved dysfunktionelle og funktionelle par. Er på vej!
Kommunikationsøvelse – “Svensker-øvelsen” er en kommunikations-/lytteøvelse, som RCA Sverige har givet os. Den er blevet oversat til dansk. Link til øvelsen
Bekræftelser for Par-folderen indeholder 77 bekræftelser til parhelbredelse. Link til folderen