Velkommen til RCA Danmarks hjemmeside

Hvem vi er

Recovering Couples Anonymous (RCA) er et 12-Trins Fællesskab for par i helbredelse. Vi er par, som har forpligtet sig til at skabe bedre kommunikation, omsorg og større intimitet i vores parforhold. Vi lider under mange problemer, nogle erkendte, andre ikke, nogle i helbredelse, andre ikke. Vi har også oplevet forskellige niveaer af brud og svigt. Flere af os har været tæt på separation eller skilsmisse. Nogle af os er nye i vores parforhold, og vi ønsker at opbygge en sund intimitet sammen. Vi har alle søgt helbredelse i RCA.

Læs mere om medlemskab af RCA

Der er pt. kun ét  lille RCA møde i Danmark. Det er i Ringsted, hver anden uge. Der er til gengæld en del onlinemøder på engelsk, man som RCA par kan deltage i. Se mere på mødelisten.

Gå til mødelisten

RCA’s Filosofi

I RCA er vi af den opfattelse, at et parforhold er som et lille barn, der behøver konstant pleje og omsorg fra begge partnere. Det er vigtigt, at hver partner begge tager 100 % ansvar for både problemerne og fremskridtene i parforholdet. Desuden bør begge partnere indse, at deres egen individuelle udvikling og helbredelse er essentielle faktorer for parhelbredelse.

I RCA ser vi vores liv i parforholdet repræsenteret ved en trebenet taburet: forpligtelse, kommunikation og omsorg. Alle tre “ben” er vigtige for den sindsro, stabilitet og intimitet, vi hver især søger. Benene kan også repræsentere vores helbredelse, vores partners helbredelse og vores parforholds helbredelse.

At arbejde med Trinene sammen

RCA er først og fremmest et 12-Trins program. At arbejde sammen som et par med RCA’s 12 Trin byder på en unik helbredelsesoplevelse. Processen fremmer både individuel helbredelse og parhelbredelse.